Σωστή ενεργειακή διαχείριση

Στην εποχή μας η ενέργεια μπορεί να χαρακτηριστεί ως πολύτιμο αγαθό. Αν την παρομοιάζαμε με νερό δεν θα θέλαμε να σπαταλήσουμε ούτε σταγόνα.Πώς το εξασφαλίζουμε αυτό;
Το εξασφαλίζουμε με τη σωστή ενεργειακή διαχείριση της κατοικίας μας ή της επιχείρησής μας.

Εννοούμε την ανάλυση και τον καθορισμό όλων εκείνων των ενεργειών και παρεμβάσεων που χρειάζεται να γίνουν στο κτίριο μας ώστε με το πέρασμα του χρόνου η μείωση των ενεργειακών απωλειών και των καναλώσεων να μας οδηγήσουν από την φάση της απόσβεσης σε αυτήν του κέρδους

Η ενίσχυση της μόνωσης του κτιρίου, η αναβάθμιση του συστήματος θέρμανσης- ψύξης, και οι Α.Π.Ε είναι κάποιες από τις συνιστώσες που αφορούν την Ενεργειακή διαχείριση.

Μια πολύ καλή λύση για την ενεργειακή αναβάθμιση της κατοικίας μας αποτελεί το πρόγραμμα, Εξοικονόμηση κατ’οίκον του Υ.Π.Ε.Κ.Α. το οποίο με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μας παρέχει τα οικονομικά και περιβαντολλογικά κίνητρα που χρειαζόμαστε για το σκοπό αυτό.

Η Petroheat σας κάνει την απαραίτητη ενεργειακή επιθεώρηση και σας εκδίδει το απαραίτητο ενεργειακό πιστοποιητικό Π.Ε.Α.

Επίσης στον τομέα της Βιομηχανίας και των Επιχειρήσεων η Petroheat σε συνεργασία με την Econous διαμορφώνει και υλοποιεί συγκεκριμένο πλάνο ενεργειακής διαχείρισης προσαρμοσμένο στις ανάγκες της εκάστοτε εταιρείας.