Επιδότηση πετρελαίου θέρμανσης 2015-2016

Posted by Petroheat in Περιβάλλον

Δείτε εδώ αναλυτικά τα κριτήρια για το επίδομα θέρμανσης http://www.gsis.gr/gsis/export/sites/default/gsis_site/Services/documents_polites/pol1262_2015.pdf